Điều khoản dịch vụ - Thông tin hàng hóa

Điều khoản dịch vụ - Thông tin hàng hóa 21/08/2023

Công ty CP Prado xin trình bày các điều khoản dịch vụ để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cả công ty và khách hàng. Điều khoản dịch vụ này nhằm tạo ra một môi trường cộng tác công bằng và minh bạch giữa hai bên. Xin lưu ý rằng việc sử dụng và truy cập vào các dịch vụ của Prado đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều khoản sau:

  1. Sản phẩm và Dịch vụ: Prado cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, đáp ứng đúng thông tin và mô tả được cung cấp trước đó. Chúng tôi cũng cam kết đảm bảo tính hợp pháp và an toàn của các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

  2. Quyền sở hữu trí tuệ: Các tài liệu, nội dung và quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Prado đều thuộc sở hữu của công ty. Khách hàng không được sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc sử dụng một cách trái phép bất kỳ tài liệu nào của Prado mà không có sự cho phép bằng văn bản từ công ty.

  3. Thanh toán: Khách hàng cam kết thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho các sản phẩm và dịch vụ mà họ mua từ Prado. Các phương thức thanh toán và thông tin liên quan sẽ được xác định trước và tuân thủ các quy định về bảo mật và quyền riêng tư.

  4. Quyền riêng tư: Prado cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân chỉ để mục đích nội bộ và không chia sẻ với bên thứ ba mà không có sự đồng ý từ khách hàng.

  5. Giới hạn trách nhiệm: Trong phạm vi pháp luật cho phép, Prado không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của công ty trừ khi có sự cố ý từ phía Prado.

Các điều khoản dịch vụ trên đây sẽ tạo nên cơ sở để xây dựng một môi trường giao dịch chuyên nghiệp và công bằng giữa Công ty CP Prado và khách hàng. Quý khách hàng được khuyến nghị đọc và hiểu rõ các điều khoản này trước khi mua hàng và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

icon-messenger
icon-zalo
icon-phone